Väntelista

29 mars 08:30 - 09:30Svenska institutet

Har Sverigebilden i utlandet påverkats av migrationskrisen 2015?

Sverigebilden i utlandet har nog aldrig varit mer omdebatterad än under vintern 2017. Svenska institutet (SI) undersöker löpande hur bilden av Sverige ser ut i olika länder. Detta frukostseminarium presenterar resultaten av SI:s senaste studie – ifall bilden av Sverige har förändrats av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015?  SI har, tillsammans med Kairos Future, undersökt Sverigebilden i sju europeiska länder: Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.

Rapporten undersöker huruvida frågor som berör migration har blivit dominerande teman som associeras med Sverigebilden utomlands. Länderna i studien har valts ut då samtliga konfronterats av och hanterat flyktingkrisen under olika förutsättningar.

Onsdagen den 29 mars bjuder Svenska institutet in till en presentation av studien samt till ett panelsamtal kring journalistik, migration, information/desinformation och Sverigebilden i utlandet. 

Medverkar i panelen gör: Kristina Riegert, Professor – Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK); Alice Petrén, korrespondent på Sveriges Radio med uppdrag att bevaka frågor om migration och flykt; samt Henrik Selin, avdelningschef på Svenska institutet. Samtalet modereras av Anna Rudels, kommunikationschef på Svenska institutet.

Praktiska detaljer

Frukostsamtalet är gratis men antalet platser begränsade. Vi bjuder på frukost från klockan 08:00. Själva samtalet börjar 08:30.
Skicka gärna vidare inbjudan till andra personer som du tror kan ha intresse av att närvara vid seminariet.

Varmt välkommen!

Väntelista

Medverkande

Kristina Riegert
Professor – Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Läs mer

Alice Petrén
Journalist, Sveriges Radio

Läs mer

Henrik Selin
Avdelningschef, Svenska institutet

Läs mer

Arrangeras av

Svenska institutet
@SweInstitute event@si.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. 

Bild: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se